پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
حمید سلامتیان استاد مدعو
آرمان ختار استاد مدعو
آزاده رشیدی مهر استاد مدعو
آیت قبادی استاد مدعو
ابراهيم سبزواري استاد مدعو
ابراهیم درویشی استاد مدعو
ابراهیم یعقوبی استاد مدعو
ابوالحسن مهدوی استاد مدعو
ابوطالب کاظمی استاد مدعو
احسان عوض نژاد استاد مدعو
احسان توکلی استاد مدعو
احسان خسروانی استاد مدعو
احسان سهیلی استاد مدعو
احسان طاهري استاد مدعو
احسان هوشمند استاد مدعو
احمد احمديان استاد مدعو
احمد امیدی استاد مدعو
احمد صیدی نژاد استاد مدعو
احمد عزیزنیا استاد مدعو
احمد ملکشاهي استاد مدعو
احمد منصوربيگي استاد مدعو
احمد هادی زاده استاد مدعو
اردشیر براتی استاد مدعو
اردشیر سلیمانی استاد مدعو
اسحاق قیصریان استاد مدعو