پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:آموزشكده كشاورزي(دهلران) گروه آموزشی:آموزشكده كشاورزي(دهلران)

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
انيس ميرزادي استاد مدعو
ایوب دارابی استاد مدعو
رحیم خانه زر استاد مدعو
زهرا صیدی استاد مدعو
زهره جابری استاد مدعو
سارا قيصري استاد مدعو
سميه فرخي استاد مدعو
شفا میرانی نژاد استاد مدعو
شهين زرين کاوياني استاد مدعو
صبیحه دادبین استاد مدعو
عزت اله جعفری استاد مدعو
فرناز عنبری استاد مدعو
فهیمه شاهرخ حسینی استاد مدعو
محبوبه خيرالهي استاد مدعو
مصطفي آشوري استاد مدعو
مصطفي محمدي استاد مدعو
معصومه شایسته استاد مدعو
معصومه عموزاد استاد مدعو
مهدی کاکایی استاد مدعو
یوسف پاریاب استاد مدعو