پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
رضا رضازاده عضو هیات علمی
سمیه منفرد عضو هیات علمی
سهراب مروتی عضو هیات علمی
شمس الله سراج عضو هیات علمی
طاهر علی محمدی عضو هیات علمی
عبدالجبار زرگوش نسب عضو هیات علمی
عليرضا حسن پور عضو هیات علمی
علی اصغر شریفی راد عضو هیات علمی
فرهاد عمورضایی عضو هیات علمی
مجید ضیایی قهنویه عضو هیات علمی
محمدرضا حسینی نیا عضو هیات علمی
مهدی اکبرنژاد عضو هیات علمی
نبي سبحاني عضو هیات علمی
کریم کوخایی زاده عضو هیات علمی
آیت قبادی استاد مدعو
ابراهیم یعقوبی استاد مدعو
احسان عوض نژاد استاد مدعو
افشار شهبازی استاد مدعو
امیرحسین ولی نژاد استاد مدعو
امین ذوالفقاری استاد مدعو
ایرج نیکجو استاد مدعو
بهرام کریمی استاد مدعو
بهمن یاری استاد مدعو
پرستو قادری استاد مدعو
جواد نظری استاد مدعو