پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
رضا رضازاده عضو هیات علمی
سمیه منفرد عضو هیات علمی
شمس الله سراج عضو هیات علمی
عليرضا حسن پور عضو هیات علمی
مجید ضیایی قهنویه عضو هیات علمی
آیت قبادی استاد مدعو
جواد نظری استاد مدعو
مهدی قوام صفری استاد مدعو
هدي حبيبي منش استاد مدعو
کاظم موسی خانی استاد مدعو