پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
طاهر علی محمدی عضو هیات علمی
عبدالجبار زرگوش نسب عضو هیات علمی
کریم کوخایی زاده عضو هیات علمی
حسین عباسی استاد مدعو
راضیه میرمحمدی استاد مدعو
رحمت اله خاصي استاد مدعو
عباس گوهری استاد مدعو
محمد اعتمادی مقدم استاد مدعو
مراد مقصودي استاد مدعو
مرادعلی ولدبیگی استاد مدعو
مصطفي بخرد استاد مدعو