پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:پيرا دامپزشكي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
ابراهیم بابااحمدی عضو هیات علمی
احسان حسینی عضو هیات علمی
الهه خواجه علي عضو هیات علمی
جواد چراغي عضو هیات علمی
حامد حسن زاده عضو هیات علمی
سجاد مامی عضو هیات علمی
سمیه عزیزنیا عضو هیات علمی
شهاز یوسفی زاده عضو هیات علمی
علي محمد بهرامي عضو هیات علمی
علی لویی منفرد عضو هیات علمی
فاضل پوراحمد عضو هیات علمی
محمديار حسيني عضو هیات علمی
محمود رشنوادی عضو هیات علمی
مصطفي نعمتي عضو هیات علمی
مهدی رشنوادی عضو هیات علمی
هدايتعلي ورهرام عضو هیات علمی
آزاده رشیدی مهر استاد مدعو
بهادر منصوری استاد مدعو
حامد عزيزنيا استاد مدعو
زهرا بيگ محمدي استاد مدعو
زینت لطفی استاد مدعو
سامان فرامرزی استاد مدعو
سامان فرامرزی استاد مدعو
سلمان سلطانی استاد مدعو
سميرا کارزاني استاد مدعو