پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:پيرا دامپزشكي گروه آموزشی:آموزشكده كشاورزي(دهلران)

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
حامد حسن زاده عضو هیات علمی
سمیه عزیزنیا عضو هیات علمی
محمديار حسيني عضو هیات علمی
هدايتعلي ورهرام عضو هیات علمی
حامد عزيزنيا استاد مدعو
زهرا بيگ محمدي استاد مدعو
مریم کهزادیان استاد مدعو