پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:پيرا دامپزشكي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
احسان حسینی عضو هیات علمی
جواد چراغي عضو هیات علمی
سجاد مامی عضو هیات علمی
شهاز یوسفی زاده عضو هیات علمی
محمود رشنوادی عضو هیات علمی
مهدی رشنوادی عضو هیات علمی
بهادر منصوری استاد مدعو
سامان فرامرزی استاد مدعو
سامان فرامرزی استاد مدعو
صدیقه منتیان استاد مدعو
طاهره محسن پور استاد مدعو
طاهره کریمی استاد مدعو
مرتضي شمس استاد مدعو
مريم نظربيگي استاد مدعو