پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:پيرا دامپزشكي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
ابراهیم بابااحمدی عضو هیات علمی
علي محمد بهرامي عضو هیات علمی
علی لویی منفرد عضو هیات علمی
فاضل پوراحمد عضو هیات علمی
مصطفي نعمتي عضو هیات علمی
زینت لطفی استاد مدعو
سلمان سلطانی استاد مدعو
سميرا کارزاني استاد مدعو
طیب سیفی استاد مدعو
عارف نورایی استاد مدعو
هاجر عزیزیان استاد مدعو