پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
رزیتا تقی زاده توتونچی عضو هیات علمی
رضا خانی عضو هیات علمی
طاهره افشار عضو هیات علمی
ليلا شجاع عضو هیات علمی
محمد علی اکبری عضو هیات علمی
محمود سمایی عضو هیات علمی
مريم تفرجي يگانه عضو هیات علمی
ناصر معین عضو هیات علمی
نوشین پاکزاد عضو هیات علمی
الهام ثباتي استاد مدعو
جلال حیدری فرد استاد مدعو
جمشید مشهدی استاد مدعو
رضا شاهی استاد مدعو
ستایش صادقی استاد مدعو
سجاد قنبري استاد مدعو
سوده حاتمی استاد مدعو
سیده طاهره موسوی مقدم استاد مدعو
فاطمه صفري استاد مدعو
مجتبی قیطاسی دولابی استاد مدعو
محمدرضا سربازی استاد مدعو
مصطفی سعیدی استاد مدعو
مهدیه فخار شهرضا استاد مدعو
نادره شیروانی استاد مدعو
کرم اله پالیزبان استاد مدعو