پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
سهراب استا عضو هیات علمی
غریبه اسماعیلی کیا عضو هیات علمی
فرشاد سبزعلی پور عضو هیات علمی
مسعود عزیزخانی عضو هیات علمی
بهروز بادپا استاد مدعو
حسین نادری استاد مدعو
روح اله قیطاسی استاد مدعو
سامان موسی نژاد استاد مدعو
سحر یوسفی زاده استاد مدعو
سميه دادفر استاد مدعو
طاهره قنبری استاد مدعو
علي صيادي استاد مدعو
فتح اله حاجی زاده استاد مدعو
مجتبي مرادپور استاد مدعو
مجتبي مرادپور استاد مدعو
مهدي زنگنه استاد مدعو