پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
رستم علی زاده عضو هیات علمی
شمس الدین رضایی عضو هیات علمی
عامر خیری عضو هیات علمی
مریم نقیب زاده عضو هیات علمی
مژگان صالحی پور عضو هیات علمی
نبی شمسایی عضو هیات علمی
اردشیر براتی استاد مدعو
افشین مقدسی استاد مدعو
امیر عبدالمحمدی استاد مدعو
امین حمید پور استاد مدعو
جعفر زرگوشی استاد مدعو
جلال رستمی استاد مدعو
حدیث صفری استاد مدعو
رضا خورشیدی استاد مدعو
زهره رئوفي استاد مدعو
سمیه اندیشه استاد مدعو
طوبی بیگ محمدی استاد مدعو
عباس فتحی استاد مدعو
عبدالرضا سوماری استاد مدعو
فاطمه آزرم استاد مدعو
فاطمه امیدی استاد مدعو
فریبا شکری استاد مدعو
لیلا غلامیان استاد مدعو
مرضيه فيضي استاد مدعو
مرضیه فیضی استاد مدعو