پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم پايه گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
ابوالحسن فریدونی عضو هیات علمی
احمد ملابهرامي عضو هیات علمی
اسحاق الماسي عضو هیات علمی
امیر سهامی عضو هیات علمی
روشنک لطفی کار عضو هیات علمی
سمیه مرادی عضو هیات علمی
سید علی اصغر ساری زاده عضو هیات علمی
فهیمه خوش آهنگ عضو هیات علمی
فهیمه خوش آهنگ قصر عضو هیات علمی
مهدی امیدی عضو هیات علمی
حمید سلامتیان استاد مدعو
ابوالحسن مهدوی استاد مدعو
حسن رحیم بیگی استاد مدعو
حمزه زنگنه استاد مدعو
خلیل تیموری استاد مدعو
روح اله مرادیان گندمبانی استاد مدعو
زهره رجبی نژاد استاد مدعو
عبداله لطفی استاد مدعو
علی سارا بیگی استاد مدعو
علی سارابیگی استاد مدعو
فاطمه یاسمی استاد مدعو
فرانک حقیقی فر استاد مدعو
فرزاد خانی استاد مدعو
فرشاد کاظم نژاد استاد مدعو
مالک کریمیان استاد مدعو