پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:فني و مهندسي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
ابراهیم ولدی عضو هیات علمی
امین مرادخانی عضو هیات علمی
بهروز بیاتی عضو هیات علمی
توان کیخاوندی عضو هیات علمی
توران احمدی عضو هیات علمی
ثریا رستگار عضو هیات علمی
جعفر طاوسی عضو هیات علمی
جمال خداکرمی عضو هیات علمی
حجت شیخی عضو هیات علمی
حمزه صالحی پور عضو هیات علمی
رحمت اعظمي عضو هیات علمی
رضا منصوری عضو هیات علمی
سعيد دانيالي عضو هیات علمی
سعید طولابی عضو هیات علمی
سید حسین حسینی عضو هیات علمی
صباح دانیار عضو هیات علمی
عبدالحمید عزیزی عضو هیات علمی
علي اصغر بگ محمدي عضو هیات علمی
علیرضا عباس زاده عضو هیات علمی
فرشاد ربیعی عضو هیات علمی
مجتبی کرمی عضو هیات علمی
مجید ولی زاده عضو هیات علمی
محسن منصوری عضو هیات علمی
محمد تنهایی عضو هیات علمی
محمد سلاورزی عضو هیات علمی