پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:فني و مهندسي گروه آموزشی:آموزشكده كشاورزي(دهلران)

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
ابراهیم ولدی عضو هیات علمی
سعید طولابی عضو هیات علمی
عبدالحمید عزیزی عضو هیات علمی
علیرضا عباس زاده عضو هیات علمی
محمد ملکی عضو هیات علمی
محمدمهدی احمدی عضو هیات علمی
محمود عدالتی عضو هیات علمی
نسرین بخشایش عضو هیات علمی
همایون شاوردی عضو هیات علمی
آرمان ختار استاد مدعو
امیر پور نصرت استاد مدعو
ايمان سبززاده استاد مدعو
بهزاد کاظمی استاد مدعو
حسین نساری استاد مدعو
زینب بادپا استاد مدعو
سعید ملکشاهی استاد مدعو
ضیاء الدین ایدی استاد مدعو
علي عباس افشاريان استاد مدعو
علي قمري استاد مدعو
علی بیگلری استاد مدعو
غلامرضا رزم گیر استاد مدعو
فرزاد جمشیدی مقدم استاد مدعو
محمد کریم دبستانی استاد مدعو
معصومه رضانیا استاد مدعو