پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:فني و مهندسي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
توران احمدی عضو هیات علمی
جمال خداکرمی عضو هیات علمی
حجت شیخی عضو هیات علمی
رضا منصوری عضو هیات علمی
علي اصغر بگ محمدي عضو هیات علمی
محمد سلاورزی عضو هیات علمی
نازنین نصراللهی عضو هیات علمی
احمد منصوربيگي استاد مدعو
بهروز صالحی استاد مدعو
حسین باقری استاد مدعو
راحله اله مرادی استاد مدعو
رضا طولابی استاد مدعو
زهرا توانگر استاد مدعو
زهرا توانگر استاد مدعو
زکريا سليماني استاد مدعو
طاهره کولیوند استاد مدعو
مجتبی نورالهی استاد مدعو
معصومه کفاشی استاد مدعو
وحید ناصری استاد مدعو