پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:فني و مهندسي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
بهروز بیاتی عضو هیات علمی
توان کیخاوندی عضو هیات علمی
سید حسین حسینی عضو هیات علمی
محسن منصوری عضو هیات علمی
مرجان تنظیفی عضو هیات علمی
احسان خسروانی استاد مدعو
اسما رحیمی استاد مدعو
اسما قرباني استاد مدعو
اسماعیل محمودی عالمی استاد مدعو
الهام کرميان استاد مدعو
امیر سالار آبادی استاد مدعو
حجت الله مرادی استاد مدعو
شهلا هاشم بیگی استاد مدعو
علیرضا نورمحمدی طائمه استاد مدعو
معصومه باقلانی استاد مدعو
مهدی کریمی راد استاد مدعو
يداله توان استاد مدعو
یاسر خنجری استاد مدعو
یزدان رضایی استاد مدعو