پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:فني و مهندسي گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
امین مرادخانی عضو هیات علمی
ثریا رستگار عضو هیات علمی
جعفر طاوسی عضو هیات علمی
رحمت اعظمي عضو هیات علمی
سعيد دانيالي عضو هیات علمی
صباح دانیار عضو هیات علمی
مجید ولی زاده عضو هیات علمی
مسعود باقلاني عضو هیات علمی
ولی اله طلایی زاده عضو هیات علمی
احسان توکلی استاد مدعو
احسان هوشمند استاد مدعو
احمد عزیزنیا استاد مدعو
اميد خوب سرشت استاد مدعو
جواد رشیدبیگی استاد مدعو
حسن فرخی مقدم استاد مدعو
روح اله عبدي استاد مدعو
زهرا نجف نیا استاد مدعو
سعید رعنایی استاد مدعو
فرزاد سلطانیان استاد مدعو
محمد امین رجبی نژاد استاد مدعو
مسعود مرادخانی استاد مدعو
معصوم وليدي استاد مدعو
مهدی حیدری نژاد استاد مدعو
مهدی گوهری استاد مدعو
وحید ملکی استاد مدعو