پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
آرش فاضلی عضو هیات علمی
احسان اله زیدعلی عضو هیات علمی
احمد کوچک زاده عضو هیات علمی
اقبال احسان زاده عضو هیات علمی
امیر عزیزپناه عضو هیات علمی
بهرام قمری عضو هیات علمی
جبار جمالی عضو هیات علمی
جعفر حسین زاده عضو هیات علمی
جعفر مامی زاده عضو هیات علمی
جواد سروریان عضو هیات علمی
جواد عرفانی مقدم عضو هیات علمی
جواد میرزایی عضو هیات علمی
حاجی کریمی عضو هیات علمی
حسن شیرزادی عضو هیات علمی
حسین مهدی زاده عضو هیات علمی
حسین مهدیزاده عضو هیات علمی
حمزه علی علیزاده عضو هیات علمی
حمیدرضا ناجی عضو هیات علمی
خدیجه عباسی عضو هیات علمی
خشنود نوراللهی عضو هیات علمی
رحیم ناصری عضو هیات علمی
رضا یگانه عضو هیات علمی
زهرا طهماسبی عضو هیات علمی
زينب روئين عضو هیات علمی
سمیره صی محمدی عضو هیات علمی