پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:كشاورزي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
آرش فاضلی عضو هیات علمی
احسان اله زیدعلی عضو هیات علمی
رحیم ناصری عضو هیات علمی
زهرا طهماسبی عضو هیات علمی
علي اشرف مهرابي عضو هیات علمی
علی آرمینیان عضو هیات علمی
علی حاتمی عضو هیات علمی
علیرضا تاب عضو هیات علمی
محمدجواد زارع عضو هیات علمی
مهرشاد براری عضو هیات علمی
نصرت اله عباسی عضو هیات علمی
یاسر علیزاده عضو هیات علمی
بتول زارعی استاد مدعو
زينب رستمي استاد مدعو
ساقی عنبری استاد مدعو
سجاد منصوری استاد مدعو
سمیه حاجی نیا استاد مدعو
فاطمه ملک ملکی استاد مدعو
فرشته دارابی استاد مدعو
لطیف زارعی ماژین استاد مدعو