پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:كشاورزي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
جواد عرفانی مقدم عضو هیات علمی
زينب روئين عضو هیات علمی
فردین قنبری عضو هیات علمی
مجید بگ نظری عضو هیات علمی
مهدی صيدی عضو هیات علمی
امير علي شايان استاد مدعو
سجاد فتاحی استاد مدعو
سعداله اکبری استاد مدعو
سعداله اکبری استاد مدعو
میثم محمدی استاد مدعو