پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:كشاورزي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
خدیجه عباسی عضو هیات علمی
خشنود نوراللهی عضو هیات علمی
مجید محمودی عضو هیات علمی
مجید میراب بالو عضو هیات علمی
محمد رضا عالی منش عضو هیات علمی
احمد صیدی نژاد استاد مدعو
بهزاد میری استاد مدعو
سیامک بیگی استاد مدعو
عسکر جوزيان استاد مدعو
ناصر ملکی استاد مدعو