پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:كشاورزي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
احمد کوچک زاده عضو هیات علمی
امیر عزیزپناه عضو هیات علمی
بهرام قمری عضو هیات علمی
رضا یگانه عضو هیات علمی
کامران خیرعلی پور عضو هیات علمی
کبری حیدربیگی عضو هیات علمی
احمد امیدی استاد مدعو
فرشاد نصری استاد مدعو