پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:كشاورزي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
جعفر حسین زاده عضو هیات علمی
جواد میرزایی عضو هیات علمی
حمیدرضا ناجی عضو هیات علمی
عبدالعلی کرمشاهی عضو هیات علمی
علی مهدوی عضو هیات علمی
مهدی حیدری عضو هیات علمی
اسما محمدراد استاد مدعو
افروز هواسی استاد مدعو
امید کرمی استاد مدعو
مهتاب پیر باوقار استاد مدعو