پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
حسین عباسی استاد مدعو
حیدر علوی فیلی استاد مدعو
خلیل زارعی استاد مدعو
راضیه میرمحمدی استاد مدعو
رحمت اله خاصي استاد مدعو
روح اله شاهمرادیان استاد مدعو
زهرا جمشیدی استاد مدعو
زهرا زاهری استاد مدعو
زهرا مرادی پور استاد مدعو
زینب بیرانوند استاد مدعو
زینب علیمحمدی استاد مدعو
زینب مرادی استاد مدعو
سجاد قیطاسی استاد مدعو
سجاد نظری استاد مدعو
سید عبداله امینی استاد مدعو
شهسوار رستمی استاد مدعو
شهناز صفربگی استاد مدعو
شیما عبدی زاد استاد مدعو
صدیقه کرمی استاد مدعو
صلاح الدین غلامی استاد مدعو
عباداله جولایی استاد مدعو
عباس گوهری استاد مدعو
عبدالحسین حق جو استاد مدعو
عزیزاله کریمی تبار استاد مدعو
علی اشرف هواسی استاد مدعو