پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
علی اشرف هواسی استاد مدعو
علی اصغر بسطامی استاد مدعو
علی اصغر بسطامی استاد مدعو
غلامرضا غیاثی استاد مدعو
فاطمه نادمی استاد مدعو
فردوس عزیزی استاد مدعو
لیلی خیدانی استاد مدعو
مریم قلیچی استاد مدعو
مشتاق قادري استاد مدعو
ملیحه هاشمی استاد مدعو
ملیحه هاشمی استاد مدعو
کبری باسره استاد مدعو