پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه سیزدهم: فرآیندهای غشایی، اسمز معکوس و الکترودیالیز اسماعیل محمودی عالمی
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه دوازدهم درس تصفیه آبهای صنعتی ، رزین های تبادل یونی اسماعیل محمودی عالمی
 متون نظم(3)، قسمت اول، شاعران حوزه ادبي خراسان شعر سبک خراسانی علی رضا شوهانی
 متون نظم(3)، قسمت اول، شاعران حوزه ادبي خراسان شعر سبک خراسانی علی رضا شوهانی
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه یازدهم: صاف کردن یا فیلتراسیون اسماعیل محمودی عالمی
 هيدروليك مجاري رو باز هیدرولیک-13 علیرضا حسینی
 تكنيك هاي تهيه نمونه هاي تشريحي رودوپاس عارف نورایی
 اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي (كارشناسي ناپيوسته) رودوپاس عارف نورایی
 حقوق بين الملل اسلام جلسه پنجم محمد مهدی پور
 حقوق تجارت جلسه پنجم- شرکتهای تجاری محمد مهدی پور
 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي ) جلسه پنجم- شرکتهای تجاری محمد مهدی پور
 حقوق فناوري هاي نوين جلسه چهارم محمد مهدی پور
 حقوق فناوري هاي نوين جلسه سوم محمد مهدی پور
 حقوق تجارت جلسه چهارم- مالکیت معنوی محمد مهدی پور
 حقوق بين الملل اسلام جلسه چهارم محمد مهدی پور
 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي ) جلسه چهارم- مالکیت معنوی محمد مهدی پور
 شيمي فيزيك (2) جلسه چهاردهم انسیه قاسمیان لمراسکی
 فلسفه ملاصدرا (3) درس13 فلسفه صدرایی شمس الله سراج
 فلسفه ملاصدرا (3) جلسه14 فلسفه صدرایی شمس الله سراج
 كالبد شناسي (1) غدد لنفی عارف نورایی
 فارسي جلسه چهاردهم: مرور فصل ها و نکات مهم نرجس قابلي
 مقدمات جامعه شناسي ورزشي تكليفِa عامر خیری
 كاربرد فيزيك در مهندسي نفت جلسات یازده، دوازده و سیزده احسان سهیلی
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش ویژه دانشجوی بین المللی للطلاب غير الايرانيين عامر خیری
 تاريخ ادبيات فارسي(4)، از دوره صفويه تا دوره مشروطه شعر سبک هندی علی رضا شوهانی