پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
علی اصغر بسطامی استاد مدعو
علی اصغر بسطامی استاد مدعو
غلامرضا غیاثی استاد مدعو
فاطمه نادمی استاد مدعو
فرحناز وحیدنیا استاد مدعو
فردوس عزیزی استاد مدعو
فرزاد اسفندیاری استاد مدعو
لیلی خیدانی استاد مدعو
محمد اعتمادی مقدم استاد مدعو
مراد مقصودي استاد مدعو
مرادعلی ولدبیگی استاد مدعو
مریم قلیچی استاد مدعو
مشتاق قادري استاد مدعو
مصطفي بخرد استاد مدعو
ملیحه هاشمی استاد مدعو
ملیحه هاشمی استاد مدعو
مهدی قوام صفری استاد مدعو
هدي حبيبي منش استاد مدعو
کاظم موسی خانی استاد مدعو
کبری باسره استاد مدعو