درس:  متون نظم(3)، قسمت اول، شاعران حوزه ادبي خراسان

شعر سبک خراسانی

دکتر علی رضا شوهانی

۶ تير ۱۳۹۹

منوچهری دامغانی 1

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه