درس:  عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي

جلسه پنجم عملیات آفات سبزی و صیفی

دکتر بهزاد میری

۲۸ مرداد ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه