درس:  مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش

المحاضره العاشرة الف

دکتر عامر خیری

۳۰ مرداد ۱۳۹۹

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه