درس:  مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش

بحث

دکتر عامر خیری

۲۰ شهريور ۱۳۹۹

يجب ارسال اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﺧﻼل اﺳﺑوﻋﯾن، ای حتی یوم الخمیس الموافق3 /9/2020 کحد اقصى

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه