پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 شبكه هاي كامپيوتري شنبه 3 اردیبهشت مظفر بگ محمدی
 محاسبات عددي جلسه هفتم و هشتم محمد ملکی
 فيزيك(1) جلسه هشتم و نهم- کار و انرژی و پایستگی انرژی احسان سهیلی
 تكنيك هاي تهيه نمونه هاي تشريحي خشک شدن ماهیچه و مفصل عارف نورایی
 اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي (كارشناسي ناپيوسته) خشک شدن ماهیچه عارف نورایی
 انتقال جرم جلسه دهم-تعیین ضریب انتقال جرم با استفاده از معادلات لایه مرزی الهام کرميان
 سينتيك شيميايي پيشرفته جلسه هفتم انسیه قاسمیان لمراسکی
 تاريخ تربيت بدني و ورزش تاریخ تربیت بدنی و ورزش - فصل دهم رضا خورشیدی
 تاريخ تربيت بدني و ورزش تاریخ تربیت بدنی و ورزش - فصل نهم رضا خورشیدی
 اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي (كارشناسي ناپيوسته) جلسه6 عارف نورایی
 اقتصاد كشاورزي هزینه های تولید محصول- جلسه بیستم پروین قادری نژاد
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه دهم فناوری اطلاعات عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه نهم فناوری اطلاعات عامر خیری
 ادبيات تطبيقي جلسه سیزدهم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه دوازدهم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه دهم و یازدهم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه نهم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه هشتم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه هفتم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه ششم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه چهارم و پنجم نعمت عزیزی
 ادبيات تطبيقي جلسه سوم نعمت عزیزی
 رياضيات براي اقتصاد(1) جلسه 18- انتگرال مهدی شبیبی
 رياضيات براي اقتصاد(1) جلسه 17- مسایل ماکزیمم و مینیمم مهدی شبیبی
 رياضي عمومي 2 جلسه 19- محاسبه مساحت مهدی شبیبی