پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

تاریخ عنوان مطلب نگارنده
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ تمرین سری سوم جاوا مظفر بگ محمدی
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ تست مجید ضیایی قهنویه
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ رزومه ايمان سبززاده