پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام و نام خانوادگی گروه صفحه شخصی
محمد ایدی عضو هیات علمی
رضا رضازاده عضو هیات علمی
حسن شیرزادی عضو هیات علمی
نوروز اميني عضو هیات علمی
سید حسین حسینی عضو هیات علمی
خدیجه عباسی عضو هیات علمی
محمدجواد زارع عضو هیات علمی
حمیدرضا-امامی پور عضو هیات علمی
امیر سهامی عضو هیات علمی
آرش قربانی چقامارانی عضو هیات علمی
شکوفه مساحی عضو هیات علمی
الهه خواجه علي عضو هیات علمی
عامر خیری عضو هیات علمی
مريم تفرجي يگانه عضو هیات علمی
علي اشرف مهرابي عضو هیات علمی
یاسان الله پوراشرف عضو هیات علمی
سمیره صی محمدی عضو هیات علمی
جواد سروریان عضو هیات علمی
جواد علیرضائیان عضو هیات علمی
غریبه اسماعیلی کیا عضو هیات علمی
رحمت اعظمي عضو هیات علمی
سمیه عزیزنیا عضو هیات علمی
انسیه قاسمیان لمراسکی عضو هیات علمی
امین مرادخانی عضو هیات علمی
محمد رضا عالی منش عضو هیات علمی