پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام و نام خانوادگی گروه صفحه شخصی
اقبال گراوندی استاد مدعو
زهرا بيگ محمدي استاد مدعو
ستایش صادقی استاد مدعو
محسن زروار استاد مدعو
اسما محمدراد استاد مدعو
سلمان سلطانی استاد مدعو
امید کرمی استاد مدعو
معصومه ميرناصري استاد مدعو
امیر سالار آبادی استاد مدعو
سارا لطیفیان استاد مدعو
مرضيه فيضي استاد مدعو
احمد هادی زاده استاد مدعو
سهیلا عرفانی استاد مدعو
آرمان ختار استاد مدعو
فریبا تیموری استاد مدعو
فاطمه ولی زاده استاد مدعو
مصطفي عبدالهي استاد مدعو
زینت لطفی استاد مدعو
ستاره حیدری استاد مدعو
فاطمه غلامیان استاد مدعو
مجتبي مرادپور استاد مدعو
مریم مسعودی استاد مدعو
مهدي زنگنه استاد مدعو
سعید کمریان استاد مدعو
عباداله جولایی استاد مدعو