پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:آموزشكده كشاورزي(دهلران) گروه آموزشی:آموزشكده كشاورزي(دهلران)

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
پژمان پور محمد استاد مدعو
سميه بهرامي استاد مدعو
سید رجب حسینی استاد مدعو
فاطمه عليدادي استاد مدعو
محمد رحمتیان استاد مدعو