پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
علی اصغر شریفی راد عضو هیات علمی
فرهاد عمورضایی عضو هیات علمی
نبي سبحاني عضو هیات علمی
ابراهیم یعقوبی استاد مدعو
احسان عوض نژاد استاد مدعو
امیرحسین ولی نژاد استاد مدعو
ایرج نیکجو استاد مدعو
بهرام کریمی استاد مدعو
بهمن یاری استاد مدعو
پرستو قادری استاد مدعو
حیدر علوی فیلی استاد مدعو
خلیل زارعی استاد مدعو
روح اله شاهمرادیان استاد مدعو
زهرا جمشیدی استاد مدعو
زهرا زاهری استاد مدعو
زهرا مرادی پور استاد مدعو
زینب بیرانوند استاد مدعو
زینب علیمحمدی استاد مدعو
زینب مرادی استاد مدعو
سجاد نظری استاد مدعو
سید عبداله امینی استاد مدعو
شهسوار رستمی استاد مدعو
شهناز صفربگی استاد مدعو
شیما عبدی زاد استاد مدعو
عبدالحسین حق جو استاد مدعو