پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:الهيات و معارف اسلامي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
سهراب مروتی عضو هیات علمی
محمدرضا حسینی نیا عضو هیات علمی
مهدی اکبرنژاد عضو هیات علمی
افشار شهبازی استاد مدعو
امین ذوالفقاری استاد مدعو
سجاد قیطاسی استاد مدعو
صدیقه کرمی استاد مدعو
صلاح الدین غلامی استاد مدعو
عباداله جولایی استاد مدعو
عزیزاله کریمی تبار استاد مدعو
فرحناز وحیدنیا استاد مدعو
فرزاد اسفندیاری استاد مدعو