پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
اردشیر شیری عضو هیات علمی
اسفندیار محمدی عضو هیات علمی
باقر درويشي عضو هیات علمی
بهروز سپيدنامه عضو هیات علمی
پرویز باقری عضو هیات علمی
پيمان صالحي عضو هیات علمی
جهانشاه محمد زاده عضو هیات علمی
حسن سلطانی کوهبنانی عضو هیات علمی
حشمت الله عسگری عضو هیات علمی
رحمان ذبیحی عضو هیات علمی
رزیتا تقی زاده توتونچی عضو هیات علمی
رستم علی زاده عضو هیات علمی
رضا خانی عضو هیات علمی
زهرا رضایی نسب عضو هیات علمی
زینب طولابی عضو هیات علمی
سهراب استا عضو هیات علمی
سیاوش یاری عضو هیات علمی
شمس الدین رضایی عضو هیات علمی
طاهره افشار عضو هیات علمی
عامر خیری عضو هیات علمی
عباس آزادي عضو هیات علمی
عباس محمدخاني عضو هیات علمی
عبداله شایان عضو هیات علمی
عزیز مراسلی عضو هیات علمی
علي سايه ميري عضو هیات علمی