پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
حسن سلطانی کوهبنانی عضو هیات علمی
رحمان ذبیحی عضو هیات علمی
علی رضا شوهانی عضو هیات علمی
علی گراوند عضو هیات علمی
علی-اسدی عضو هیات علمی
محمدتقی جهانی عضو هیات علمی
بهزاد اویسی استاد مدعو
پروین پیکانی استاد مدعو
حبیب الله بخشوده استاد مدعو
خدیجه اسفندیاری استاد مدعو
روح اله یوسفی استاد مدعو
سارا لطیفیان استاد مدعو
طاهره اله دادي استاد مدعو
فاطمه اسماعیلی نیا استاد مدعو
فاطمه چمن آرا استاد مدعو
فرشته ملکی استاد مدعو
مالک شعاعی استاد مدعو
محمد علی سلیمی استاد مدعو
معصومه دارا بیگی استاد مدعو
معصومه ميرناصري استاد مدعو
مهدی احمدی خواه استاد مدعو
مهین امیدیان استاد مدعو
مهین رزم گیر استاد مدعو
مينا مريدي استاد مدعو
نرجس قابلي استاد مدعو