پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم انساني گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
پيمان صالحي عضو هیات علمی
مالک عبدی عضو هیات علمی
محمدرضا شیرخانی عضو هیات علمی
مینا پیرزادنیا عضو هیات علمی
نعمت عزیزی عضو هیات علمی
زينب جعفر نژاد استاد مدعو
سید مهدی حسینی نژاد استاد مدعو
صادق محرابیان استاد مدعو
طاهره آهیخته استاد مدعو
عبدالصاحب نوروزی استاد مدعو
مسعود عباسی آرام استاد مدعو
مسلم خزلي استاد مدعو
نسرين کاظم زاده استاد مدعو
کلثوم باقری استاد مدعو