پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم پايه

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
آرش قربانی چقامارانی عضو هیات علمی
آرمان رستم زاد عضو هیات علمی
ابوالحسن فریدونی عضو هیات علمی
احمد ملابهرامي عضو هیات علمی
اسحاق الماسي عضو هیات علمی
امیر سهامی عضو هیات علمی
انسیه قاسمیان لمراسکی عضو هیات علمی
پریسا طهماسبی عضو هیات علمی
جلیل ناجی عضو هیات علمی
حمیدرضا-امامی پور عضو هیات علمی
رضا تبارکی عضو هیات علمی
رضا صحرائی عضو هیات علمی
روح الله غلامی عضو هیات علمی
روشنک لطفی کار عضو هیات علمی
زهرا ساعدی عضو هیات علمی
سمیه مرادی عضو هیات علمی
سید علی اصغر ساری زاده عضو هیات علمی
شهریار عباسی عضو هیات علمی
شکوفه مساحی عضو هیات علمی
طاهره ولدبیگی عضو هیات علمی
علی اصغر حاتم نیا عضو هیات علمی
علی دانشفر عضو هیات علمی
علی نقی پور عضو هیات علمی
فهیمه خوش آهنگ عضو هیات علمی
فهیمه خوش آهنگ قصر عضو هیات علمی