پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:علوم پايه گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
آرمان رستم زاد عضو هیات علمی
پریسا طهماسبی عضو هیات علمی
طاهره ولدبیگی عضو هیات علمی
علی اصغر حاتم نیا عضو هیات علمی
خديجه فتاحي استاد مدعو
زهره شیرخانی استاد مدعو
سهیلا عرفانی استاد مدعو
علي قيصر زاده استاد مدعو
مهدی عباسی استاد مدعو