پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:فني و مهندسي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
مجتبی کرمی عضو هیات علمی
محمد تنهایی عضو هیات علمی
محمد شیری عضو هیات علمی
محمدرضا ولي زاده عضو هیات علمی
مسعود صیدی عضو هیات علمی
مظفر بگ محمدی عضو هیات علمی
اسد ملکی استاد مدعو
اکبر اسدی استاد مدعو
شعبان طاهری استاد مدعو
صادق خورشیدی استاد مدعو
محمدجواد صیادی استاد مدعو
محمدرضا غلامی استاد مدعو
مسعود میرزابیگی استاد مدعو
مصطفي عبدالهي استاد مدعو
منیره کیانی استاد مدعو