پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:فني و مهندسي گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
حمزه صالحی پور عضو هیات علمی
فرشاد ربیعی عضو هیات علمی
احمد ملکشاهي استاد مدعو
جمال صيدي استاد مدعو
زهرا سجادیان استاد مدعو
سبحان فتح الهی استاد مدعو
سعید کمریان استاد مدعو
سمیه حیدری زیدعلی استاد مدعو
قاسم شریفی استاد مدعو
محمد جعفر رشیدی استاد مدعو
مهدی ملکی استاد مدعو
مهسا خاوری استاد مدعو
کامبیز منصوری استاد مدعو