پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
جبار جمالی عضو هیات علمی
حسن شیرزادی عضو هیات علمی
علی خطیب جو عضو هیات علمی
علی نقی شکری عضو هیات علمی
فرشید فتاح نیا عضو هیات علمی
محمد اکبری قرائی عضو هیات علمی
محمد قرائی اکبری عضو هیات علمی
کامران طاهرپور عضو هیات علمی
کيانوش زرين کاوياني عضو هیات علمی
یحیی محمدی عضو هیات علمی
سمیه رحیم نهال استاد مدعو
سیدرضا موسوی استاد مدعو
گلناز تأسلی استاد مدعو