پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:الهيات و معارف اسلامي

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
حاجی کریمی عضو هیات علمی
محسن-توکلی عضو هیات علمی
مرزبان فرامرزي عضو هیات علمی
نورالدین رستمی عضو هیات علمی
حسن فتحی زاد استاد مدعو
حمزه احمدی استاد مدعو
رضا اميدي پور استاد مدعو
رضا امیدی پور استاد مدعو
عبدالسلام پیری استاد مدعو
محمود حمیدیان استاد مدعو
مهرداد کهزادیان استاد مدعو