پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
اقبال احسان زاده عضو هیات علمی
جعفر مامی زاده عضو هیات علمی
جواد سروریان عضو هیات علمی
حمزه علی علیزاده عضو هیات علمی
علیرضا حسینی عضو هیات علمی
محمود رستمی نیا عضو هیات علمی
مسعود بازگیر عضو هیات علمی
ابراهیم درویشی استاد مدعو
اصغر رحمانی استاد مدعو
زهره پور خیراله استاد مدعو
زينب پيراني استاد مدعو
زينب پيراني استاد مدعو
ستاره حیدری استاد مدعو
سيد روح اله موسوي استاد مدعو
صادق علیمرادی استاد مدعو
عبداله کبودی استاد مدعو
علی چابک استاد مدعو
فاطمه ولی زاده استاد مدعو
مهدي محمدي قلعه ني استاد مدعو
یزدان لطفی استاد مدعو