پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

دانشکده:كشاورزي گروه آموزشی:علوم انساني

نام و نام خانوادگی وضعیت صفحه شخصی
حسین مهدی زاده عضو هیات علمی
حسین مهدیزاده عضو هیات علمی
سمیره صی محمدی عضو هیات علمی
نعمت اله شيري عضو هیات علمی
همایون مرادنژادی عضو هیات علمی
زهره معتمدی استاد مدعو
مریم عزیزی استاد مدعو
مژگان خوش مرام استاد مدعو